Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

DRT ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้ง DRT ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ของสถาบันไทยพัฒน์

รายงานประจำปี

2559

ดาวน์โหลด ดูออนไลน์

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2560

ดาวน์โหลด

DRT

ชื่อย่อหุ้น

สกุลเงิน : THB

5.85

ราคาล่าสุด

-0.05 ( -0.85%)

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

 

1,838,800

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

อัพเดท: 21 ก.ย. 2017 16:38
Stock Info

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2/2560

ดาวน์โหลด