Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

DRT ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้ง DRT ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ของสถาบันไทยพัฒน์

รายงานประจำปี

2559

ดาวน์โหลด ดูออนไลน์

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2560

ดาวน์โหลด

DRT

ชื่อย่อหุ้น

สกุลเงิน : THB

5.75

ราคาล่าสุด

+0.05 ( 0.88%)

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

 

37,900

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

อัพเดท: 22 พ.ย. 2017 15:43
Stock Info

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2559

ดาวน์โหลด

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3/2560

ดาวน์โหลด