Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

DRT ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้ง DRT ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ของสถาบันไทยพัฒน์

รายงานประจำปี

2558

ดาวน์โหลด ดูออนไลน์

เอกสารนำเสนอ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2559

ดาวน์โหลด

DRT

ชื่อย่อหุ้น

สกุลเงิน : THB

6.20

ราคาล่าสุด

+0.05 ( 0.81%)

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

 

826,700

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

อัพเดท: 27 ก.พ. 2017 16:40
Stock Info

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2558

ดาวน์โหลด

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด