Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
ธุรกิจบริษัท

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้า โครงสร้างของบ้านพร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียระไน ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
  • กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้อง จตุลอน กระเบื้องเจียระไน และครอบ เป็นต้น
  • กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน “CT เพชร” และ กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อดามัส” และครอบ เป็นต้น

 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า “ไดมอนด์บอร์ด” อิฐมวลเบา “ไดมอนด์บล็อก” คานทับหลังสำเร็จรูป “ไดมอนด์ ลินเทล” และ ครัวสำเร็จรูป “ไดมอนด์เคาน์เตอร์” เป็นต้น
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น
 4. กลุ่มสินค้าพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้า ดังนี้
  • กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก สีทาปูนทราย เป็นต้น
  • กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงอเส แป และแผ่นยิปซั่มบอร์ด เป็นต้น

 5. การให้บริการถอดแบบและบริการติดตั้งระบบหลังคาประกอบด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป หลังคาและกลุ่มไม้สังเคราะห์ จากทีมงานที่มีความชำนาญและทีมติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อ สินค้าหรือใช้บริการติดตั้งของบริษัทฯ จะได้รับบริการติดตั้ง และบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้
  • การให้บริการติดตั้งจากส่วนกลาง ประจำที่โรงงานสระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญโดยปกติจะติดตั้งงานโครงการบ้าน จัดสรรต่างๆ เป็นต้น
  • การให้บริการติดตั้งส่วนท้องถิ่น ประจำร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยช่างท้องถิ่นต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ ความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์ อย่างมืออาชีพ สามารถนำไปแนะนำให้ความรู้กับ กลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุม การกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง