Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
ติดต่อเรื่อง CSR
ติดต่อ: คุณนิภาภัทร นิ่มเนียม
อีเมล์: corpcenter@dbp.co.th
สำนักงาน: บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต.ตลิ่งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: 036-224171-8 Ext.208
โทรสาร: 036-224187