Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
ข้อมูลที่สำคัญ
ชื่อบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ DRT
เลขทะเบียนบริษัท 0107547001041
ประเภทธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา และสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียระไน
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น
รวมมูลค่า 947,961,800 บาท
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 947,961,800 หุ้น รวมมูลค่า 947,961,800 บาท
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8 โทรสาร : 0-3622-4187
สำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2619-0742 โทรสาร : 0-2619-0488
สำนักงานสาขาที่ 2 เลขที่ 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4339-3390-1
สำนักงานสาขาที่ 3 เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 0-3622-4001-8 ต่อ 401 - 420
Call Center 0-2619-2333
Website www.dbp.co.th
E-mail AddressCorpcenter@dbp.co.th