Call Center 02 619 2333ไทย | ENGLISH
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
เมนู
ข่าวและกิจกรรม CSR
ประจำปี :
05 ต.ค. 2555
กิจกรรม "การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุล ปี 2"
10 ส.ค. 2555
กิจกรรมวันแม่
03 ส.ค. 2555
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
25 ก.ค. 2555
โครงการความร่วมมือระหว่างตราเพชรกับมูลนิธิพระดาบส
23 ก.ค. 2555
เชิญชวนพนักงานทำบุญวันเข้าพรรษา ณ วัดจำศีล
20 ก.ค. 2555
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ Green Village
20 มิ.ย. 2555
บริจาคโลหิต
03 พ.ค. 2555
กิจกรรมหนูน้อยข้าวปั้น
05 เม.ย. 2555
กิจกรรมน้ำสมุนไพรดับร้อน
28 มี.ค. 2555
กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กตาบอด ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน
21 มี.ค. 2555
บริจาคโลหิต
01 มี.ค. 2555
กิจกรรมแข่งขันกีฬาแบดมินตันสานสัมพันธ์ กับ SCCC
30 ม.ค. 2555
บริษัทฯ มอบเงินและผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือพนักงานน้ำท่วม
13 ม.ค. 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดห้วยลี่
29 พ.ย. 2554
ตราเพชร ร่วมกับตลาดหุ้น ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
20 ต.ค. 2554
บริจาคกระสอบทายช่วยเหลือน้ำท่วม
11 ต.ค. 2554
บริจาคกระเบื้องช่วยเหลือน้ำท่วม
07 ต.ค. 2554
กิจกรรม "การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุล"
21 ก.ย. 2554
บริจาคโลหิต
12 ส.ค. 2554
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
21 มิ.ย. 2554
บริจาคโลหิต
17 มี.ค. 2554
บริจาคโลหิต
16 มี.ค. 2554
บริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง
07 ม.ค. 2554
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดหนองบัว


ถัดไป >